Lofotkraft Holding AS trakk krav om midlertidig forføyning

foto
Hvorvidt Lofotkraft Holding AS har forkjøpsrett på aksjene som Sortland kommune har overdratt til Vesterålen Energi AS, blir det retten som skal avgjøre. Foto: Ulrik Haug