Har økt bredbåndsdekningen med seks prosent

foto
Fylkesråd for plan og næring, Linda Haukland. Foto: Nordland fylkeskommune