Har økt bredbåndsdekningen med seks prosent

Fylkesråd for plan og næring, Linda Haukland. Foto: Nordland fylkeskommune