Møtte lokalpolitkere som vil ha begge hendene på rattet