Erik Welde: – Viktig at man har et felles regelverk for tungtransport

foto