Vil bruke 150 millioner kroner på rassikring i Nordland

foto