Disse robotoene skal rense anlegget til Andfjord Salmon

foto