Vil bruke 8,5 milliarder mindre enn forsvarssjefen og gir litt midler til vedlikehold på Andøya

foto