Stort press på seg foran avgjørende VM-uttak

foto