Bruker 25-30 millioner på å ruste opp og bygge på nytt lokale