Mener at det staten har lagt i potten for å øke inntektsgapet mellom bønder og andre er altfor lite

foto