Sakkyndig: – Det var ingenting som tydet på at avdødes hjerte ble påvirket av stress