Over 730.000 fløy fra Avinors flyplasser i den første høstferieuken