«Veranda-dødsfallet» - saka skal behandles på nytt