Skal teste kvaliteten på oppdrettstorsken

Det settes i gang et prosjekt i regi av Nofima som skal måle kvaliteten på oppdrettstorsk. Foto: NOFIMA