Eldreråd skuffet over de som ikke lar seg vaksinere