Mener ikke de varslet for sent om krav i ny lov

foto