Samfunnshus ønsker 20 prosent av kommunens havbruksfond

foto