– Regjeringen må tilrettelegge slik at det blir en forutsigbarhet

foto