Foreslår å gi opp til to milliarder mer til kommunene i frie inntekter