Lufter forslag om lokal fredning av steinbit, blant annet i Andfjorden