Forsvarssjefen: – Forsvaret bør ta over flyplassen