Fæsterålen: – Vi var ikke helt der vi var i fjor

foto