Kommunen må bla opp for areal til utrykningsvei

foto