Kapasiteten i strømnettet i nord blir fylt opp i løpet av få år