Samler seg for å styrke kulturlivet i Vesterålen

foto