Må trolig lyse ut fastlegestilling for tredje gang