– Konseptvalgutredningen er gjennomført i henhold til de krav som foreligger i statens prosjektmodell