– Jeg har blitt utnyttet, og selskapet har ikke gjort det de skal

foto