- Hva gjør fiskeriministeren for kystsamfunnene i Nordland?