Koronaen forsinket nøkkelpersonell til Andøya Space

foto