Nei, nei og atter nei!

Bedt om uttalelse: – Jeg frykter at dersom Husbanken sier nei, så blir det ikke tilskudd, men det er ikke vår sak. Vi har svart på spørsmålet så får saken gå sin gang, sier eldrerådsleder Lars Klæboe.