– Vi antar at det monteres nytt gjerde ennå en stund utover høsten