Går av med pensjon etter 29 år på Sortland videregående skole