Elever skremmer medelever med bannskap og skjellsord

foto