Elever skremmer medelever med bannskap og skjellsord