Vil ikke sette opp forbudsskilt ved Bauktuva

foto