Kontrollutvalget vil ha en generell gjennomgang av ansettelser

foto