Regjeringen strammer grepet om fordelingen av statlige arbeidsplasser