Vil ha dialogforum for landbruket og reindriften

Arild Pettersen Inga, komitéleder i Bargiidbellodat (APs sametingsgruppe). Foto: Pressefoto