Kommunen vil at flere skal sykle til jobben. Tilbyr gratis konkurranseapp