Statsadvokaten godtar Truls-dommen

Statsadvokat Thor-Erik Høiskar setter strek for Truls-saken i Øksnes. Foto: Arkivfoto