Millionavtale på serviett, påstått utpressing og møte med sheikrepresentant

foto