Det blir billigere å reise for denne aldersgruppen