– Ansatte ved ulike avdelinger sier situasjonen er uholdbar

foto