Lørdag ba Therese bilistene ta mer hensyn til fotgjengere. Onsdag smalt det

foto