Gatelysene blinker konstant. Innbyggere er frustrert