Vil koble kultur og næringsliv i «Den blå kulturbyen»

foto