Halvering i Moderna-leveranser gir trolig ikke forsinkelse av betydning