Gjennomgang: Ingen kvinnelige stortingsrepresentanter med førstegangstjeneste

Allmenn verneplikt ble innført i 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB / Illustrasjonsfoto