– Et ganske kraftig lavtrykk til årstiden å være på vei