Er forberedt på nye utbrudd

Øksnesordfører John Danielsen. Foto: Tommy Hansen